Wat is smetvrees?

Naar schatting lijdt 2% van de bevolking aan dwangklachten. Er is bij de dwangneurose sprake van angstgedachten, welke worden opgeheven door het uitvoeren van dwanghandelingen.

De dwangneurose kan worden overgeërfd van ouders en/of grootouders. Er is tevens een nauw verband tussen dwang en depressieve klachten. Dwangklachten komen ook veel voor bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette.

De dwangneurose kan zich uiten in verschillende vormen. De dwangklachten kunnen de patiënt als het ware helemaal in beslag nemen. Men kan door de dwangklachten te laat komen op afspraken.

Een vorm van de dwangneurose is smetvrees. Bij smetvrees staat te angst om besmet te raken door aanraking centraal. Het gevolg is dat essentiële dingen niet worden aangeraakt. Raakt de patiënt toch per ongeluk iets aan waardoor men denkt besmet te raken, dan zal de patiënt de handen willen wassen.

Veel mensen met dwangneurose hebben controledwang. Hierbij gaat men veelvuldig controleren. Bij het verlaten van het huis controleert men bijvoorbeeld acht keer of de deur wel goed op slot is gedaan. Ook kunnen alle stekkers uit de stopcontacten worden gehaald bij het verlaten van de woning, uit angst voor brand.

De dwanghandelingen kosten de patiënt erg veel tijd. Wanneer de patiënt zich uit schaamte gaat terugtrekken komt hij of zij in een sociaal isolement terecht. Het is noodzakelijk dat er behandeling plaatsvindt.

Veel patiënten hebben baat bij exposure en responspreventie. Bij deze methodiek leert de patiënt de dwangrituelen af door ze niet te mogen uitvoeren. Een groot voordeel is dat men dit kan doen zonder medicatie.

Medicatie kan gewenst zijn. Wanneer de dwangneurose ook gepaard gaat met depressie (en dit komt veelvuldig voor) heeft deze methodiek zelfs de voorkeur. Vaak schrijft men antidepressiva of angstremmers voor.

Comments are closed.