MVC programmeren

In de softwareontwikkeling gebruikt men verschillende technieken en concepten. Tegenwoordig is Model-View-Controller een populaire techniek. Hier leest u er alles over.

MVC is de afkorting van Model-View-Controller. Met MVC brengt men een lagenmodel aan in de programmeercode van bijvoorbeeld een website. Zo wordt er een structuur in het geheel aangebracht, zoals men dat kan vergelijken als een directorystructuur of een inhoudsopgave.

Omdat met MVC de verantwoordelijkheden in de programmeercode worden gescheiden, kunnen de programmeurs de code gemakkelijker lezen en is onderhoud gemakkelijker te plegen.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. In het geval er met een database wordt gewerkt wordt de structuur van de tabellen doorgaans in het model beschreven.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Het is verantwoordelijk voor de weergave. Bij websites bevatten de views meestal HTML-code en kan er doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

De controller beschrijft de verschillende acties die kunnen worden gedaan. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens bewerken, opslaan, etcetera.

Programmeren volgens MVC is tegenwoordig te norm geworden. Vooral bij web development worden nieuwe websites volgens het MVC model gebouwd.

Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Voorbeelden zijn Zend Framework, CodeIgniter en CakePHP.

Comments are closed.