Kwaliteitsmanagement

Binnen je organisatie is uiteraard alleen het beste goed genoeg. Daarom speelt kwaliteitsmanagement vrijwel het hele jaar door een belangrijke rol. Door gebruik te maken van technieken op het gebied van kwaliteitsmanagement streef je er bijvoorbeeld naar om klanten steeds beter, steeds sneller en steeds gerichter van dienst te kunnen zij. Of misschien is het gewoon je doel om klanten van producten te voorzien, die – al dan niet via hun eigen input – steeds beter worden. Het stellen van kwaliteitsdoelen is in dat kader natuurlijk de eerste stap in de goede richting. Maar onderweg de vinger nauwlettend aan de pols blijven houden om goed te kunnen bepalen of gewenste doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald is in veel organisaties een gecompliceerdere kwestie.

Voor managers en medewerkers

Door voor je doelstellingen op het gebied van kwaliteitsmanagement gebruik te maken van Pepperflow worden de zaken een heel stuk overzichtelijker. Zo kan de kwaliteitsmanager in het systeem concreet processen aan specifieke medewerkers(groepen) of afdelingen toekennen en doorlopend op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken. Deze overzichtelijke en gerichte aanpak zorgt onder de medewerkers voor een betere betrokkenheid bij het eindresultaat, terwijl de manager – vanwege het duidelijke inzicht – desgewenst snel en adequaat in kan grijpen en processen bij kan sturen.

Van alle markten thuis voor het beste eindresultaat

Het maakt niet uit welke school je voor het verbeteren van de kwaliteit binnen je organisatie ambieert. Pepperflow kan namelijk moeiteloos overweg met zowel het INK-model alsook ISO, TQM en Six Sigma. De kans is groot dat je als kwaliteitsmanager uiteindelijk ook aan een meerdere verantwoording af zal moeten leggen. Ook op dat gebied schiet Pepperflow je te hulp. De cloudsoftware is namelijk in staat om alle planningen, opvolgingen, monitoracties en eindcontroles te verpakken in een overzichtelijke reportage, die duidelijkheid omtrent de actuele stand van zaken verschaft aan een hoger management, de directie of desgewenst zelfs de Raad van Advies.

Comments are closed.