Gaan vertaalmachines het werk van vertaalbureaus overnemen?

Onlangs heeft Google Translate een grote verbeterslag doorgemaakt, waardoor er beter lange zinnen en teksten vertaald kunnen worden. Betekent dit dat vertaalbureaus zich zorgen moeten gaan maken, of toch niet? Er zijn verschillende vertaalbureaus, zoals een juridisch vertaalbureau of een technisch vertaalbureau. Zou Google deze specifieke vertalingen ook op zich kunnen nemen? In dit artikel bekijken we dat.

Genoeg werk voor vertalers
Momenteel is er genoeg werk voor vertalers. Door de komst van buitenlanders ligt er een kans voor vertalers. Zij kunnen bijvoorbeeld gesprekken met instanties vertalen, helpen met de vertaling van juridische documenten en bij rechtszaken. Veel technische bedrijven zijn echter ook bezig om door middel van kunstmatige intelligentie te zorgen dat vertalers niet meer nodig zijn. Vertalers geven aan dat ze voorlopig nog niet bang zijn voor hun baan, omdat computers specifieke vaktermen en spreektaal nog niet kennen.

Context is belangrijk
Het is nog steeds aan te raden om alleen korte, simpele zinnen te laten vertalen voor een vertaalmachine omdat de uitkomst anders niet betrouwbaar is. Als je een langere tekst wil vertalen kun je met een vertaalmachine wel een beeld krijgen van de inhoud, maar kun je geen goede vertaling krijgen. Vertaaltechnologie kan de context van een tekst nog niet goed vertalen, waardoor er makkelijk verkeerde woorden gebruikt worden. Ook kan het in bijvoorbeeld de medische branche al heel gevaarlijk zijn als er een komma verkeerd staat in een bijsluiter.

Vertalers gebruiken zelf vertaalmachines
Toch gebruiken vertalers zelf ook vertaalmachines. Translation memory is bijvoorbeeld een soort database die suggesties doet op basis van eerder ingevoerde tekst. Hierdoor kost het vertalen veel minder tijd. De vertaler hoeft alleen nog context en niet kloppende zinnen aan te passen. Echter is het niet de bedoeling dat complete teksten vertaald door vertaalmachines alleen maar gecorrigeerd worden door vertalers. Hierdoor is het eindresultaat vaak een stuk minder goed.

Comments are closed.