Drie voorwaarden

Na een lange periode van succesvol zaken doen, is er een einde gekomen aan de goede economie. Waarschijnlijk is dit ook voor uw bedrijf het geval. Hierdoor loopt de winst terug en gaat het slechter met uw bedrijf. Om die reden zullen er ontslagen gaan vallen in uw organisatie. Hoe bereid u zich hier op voor?

Het merendeel van de ontslagen medewerkers kreeg ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hoewel dit vervelend is voor u en uw werknemers, kunt u er niet altijd wat aan doen. U heeft nooit zekerheid met de keuzes die u maakt.

Volgens de regels van het ontslagrecht moet er voor een bedrijfseconomisch ontslag aan drie voorwaarden worden voldaan, namelijk de bedrijfseconomische reden, het afspiegelingsbeginsel en de herplaatsing. Bij een bedrijf reorganiseren komt veel kijken.

In de eerste plaats moet u aangeven dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Voorbeelden daarvan zijn een verliesgevende situatie, een bedrijfsverhuizing of het outsourcen van werkzaamheden.

 

Afspiegelingsbeginsel

U als werkgever kan niet bepalen wie er wel en niet ontslagen wordt. Daarvoor geldt het afspiegelingsbeginsel. Dit is een bijzondere selectiemethode. Met deze selectiemethode moeten alle werknemers met een uitwisselbare functie worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. De ontslagen door bedrijfseconomie moeten zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld worden over deze groepen.

Dan is er ook nog de herplaatsing. U als werkgever moet duidelijk maken dat uw werknemers niet overgeplaatst kunnen worden of een andere functie kunnen gaan vervullen. Op die manier kunt u ontslag eventueel voorkomen. U bent namelijk verplicht om u hiervoor in te spannen.

Als uw ontslagplannen niet aan de voorwaarden voldoen, kan uw werknemers bezwaar maken tegen het ontslag.

Comments are closed.